rss
Piektdiena 19.10.2018
Rīgas plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centra sadarbības tīkla interneta vietne
notīrītDrukāt izvēlētos (0)

ES fondu projekti

Informācija par pabeigtajiem vai ieviešanas procesā esošajiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem ir sagatavota pēc Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas sniegtajiem datiem (dati aktualizēti 01.12.2015.)

Reģions
Pašvaldības teritorija Fonds
Aktivitāte/apakšaktivitāte
Projekta ieviesēja veids

N.p.k. Projekta nosaukums Finansējuma saņēmējs
1 Finansista piesaiste Ādažu novada domes administratīvās kapacitātes stiprināšanai Ādažu novada Dome
2 Jaunas diožu lāzera frekvences stabilizācijas un trokšņu samazināšanas iekārtas izstrāde Optilas
3 Barjerfilmas iepakojuma ražošanas līnijas izveide SIA "Baltic Polymers" ražotnē Baltic Polymers
4 A/s "Latfood" attīstībai nepieciešamās cieto kartupeļu čipsu ražošanas līnijas piegāde un uzstādīšana LATFOOD
5 Plastmasas izstrādājumu ražotnes modernizācija augstākas vērtības produkcijas ražošanai un esošās ražošanas procesa būtiskai uzlabošanai ROTONS
6 Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings Keramserviss
7 Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings Keramserviss
8 Dalība Ecobuild 2015 izstādē Londonā Hornbaek Baltic
9 Hornbaek Baltic AS piedalīšanās starptautiskās izstādēs Hornbaek Baltic
10 Hornbaek Baltic in Timber Expo 2015 Hornbaek Baltic
11 Individuālā vizīte uz KGM Vācijā Hornbaek Baltic
12 Individuālās vizītes Vācijā un Austrijā Hornbaek Baltic
13 LTRK tirdzniecības misija uz Somiju Ādažu kukulītis
14 LTRK tirdzniecības misija uz Zviedriju Ādažu kukulītis
15 Produkcijas Nicety starptautiska noieta tirgus apguves veicināšana Baltic Unique Solutions
16 SIA "Baltic Polymers" dalība izstādēs "Mat & Emballasje" un "Empack" Baltic Polymers
17 SIA "Baltic Polymers" piedalīšanās izstādē "Food Fair" un "Pack & Emballage" Baltic Polymers
18 SIA "MV Consulting" individuālo vizīšu ārējā mārketinga aktivitātes 2015.gadā MV Consulting
19 SIA "PELEGRIN" ārējā mārketinga aktivitātes Vācijā PELEGRIN
20 SIA Rotons dalība starptautiskā izstādē 2014.gadā ROTONS
21 SIA ROTONS DALĪBA STARPTAUTISKAJĀS IZSTĀDĒS IFAT 2012 UN ESTBUILD 2012 ROTONS
22 Starptautiskā pārtikas izstāde Tallin Food Fest 2014 Lat Eko Food
23 Starptautiskās pārtikas izstādes (Gulfood,IFE) un tirdzniecības misijas eksporta veicināšanai. Lat Eko Food
24 Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ādažu vidusskolā Ādažu novada dome
25 Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana divās ģimenes ārstu praksēs Ādažu slimnīcā Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ādažu slimnīca"
26 Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra attīstība Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ādažu slimnīca”
27 Satiksmes drošības uzlabojumi Kadagas ciemā Ādažu novada dome
28 Ādažu vidusskolas informatizācija Ādažu novada dome
29 Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā Ādažu novada dome
30 Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Pasta ielā 2, Ādažos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi PASTA IELA 2, ĀDAŽI